Arrakeen Consultancy

Arrakeen Consultancy is mijn bedrijf. Gestart in 1997 als hobbybedrijfje op het gebied van organisatie advies. Daarna is er een periode geweest waarin vooral websites werden gebouwd. Tot slot kwam het adviseren over informatiestromen en informatieveiligheid. En nu ben ik met pensioen. Maar ik deel nog steeds graag ervaringen - met als tarief een kop koffie :-)

free website templates

Het is nauwelijks voor te stellen dat we in 2000 nog vrijwel alle kennis uit boeken haalden. Google is opgericht in 1998 en werd pas na een paar jaar de marktleider op informatiegebied. We wisselden informatie uit op het werk of in de kroeg: Facebook startte in 2004 en LinkedIn in 2003. Nieuws lazen in een krant of hoorden op de radio of TV: Twitter is van 2006 en WhatsApp van 2009. We keken naar TV: Youtube is opgericht in 2005. En wie weet nog wat Usenet, een Bulletin Board, ICQ, Hyves, AltaVista, Yahoo en Myspace ook al weer waren? 

Er is veel veranderd. En verandering maakt dat je dingen leert. De lessen die ik zelf heb geleerd deel ik graag met anderen. Kost een kop koffie. En tijd. Die heb ik genoeg. Maar heb jij zin om even tijd te nemen? Om even te sparren met een buitenstaander? Stuur een mailtje!

Mobirise

Rode draad

Rode draad in opleiding en ervaring is verandering op het snijvlak van mens, organisatie en ICT. In vele rollen, zeer diverse bedrijven en altijd als "onderdeel van", dus in vaste of tijdelijke dienst. Dat levert een schat aan ervaringen - die ik graag deel.

Mijn kracht was - en is - het stellen én beantwoord krijgen van de vraag "waarom". Waarom doe je dit, en waarom doe je het zo, en niet op een andere manier? Kan het beter? Hoe dan? Slimmer? Efficiënter? Klantgerichter? Kortom: analytisch kijken. 

Mobirise

Arrakeen?

De naam Arrakeen komt uit het boek “Duin” van Frank Herbert. Het is de hoofdstad van een planeet waar twee volken naast elkaar bestaan: één gebaseerd op technologie en één geworteld in de natuurlijke omgeving. Op het moment dat beide levenswijzen met elkaar verbonden worden ontstaat een grote voorspoed, waarin de techniek wordt gecombineerd met slimme keuzes en respect voor de omgeving. Net zoals dat gebeurt in de wereld van informatiebeveiliging……

Mobirise

Werkervaring

Varieert nogal. Qua rol: medewerker, lijn en projectmanager, consultant. Qua bedrijfstype: commercieel en overheid, zowel gemeente als rijk. Qua grootte: van <100 mensen naar >10.000.  LinkedIn vertelt meer...